Forbrukslån – finansiering av egenandel til bolig

Forbrukslån er usikrede lån, som kan brukes til flere ting. Noen velger å bruke slike lån til finansiering av alt fra oppussing, bil, motorsykkel, båt, campingvogn og mye mer. Noen bruker det også til å ha en buffer med lett tilgjengelige penger i fall noe kritisk skulle skje. Mange drømmer har blitt finansiert med forbrukslån. Forbrukslån tar ikke pant i noe, derfor er som regel kostnadene høyere, både i form av rente og gebyrer. Andre lån med pant i enten kjøretøy, bolig eller annet løsøre, gir lavere rente, siden banken har sikkerhet.

Drømmen om bolig

En sentral del av nordmenns drøm, er det å eie bolig. Det er en tradisjon som går i generasjoner, og er en naturlig del av det å bli voksen. Å få sin første bolig, er som regel et stort øyeblikk for de fleste unge mennesker. I moderne tid er det imidlertid kommet til flere regler når det gjelder å ta opp gjeld, blant annet kravet til egenkapital. Per i dag ligger kravet på 15 % av boligens kjøpesum. Mange unge sparer gjennom BSU, som både låser av pengene, og gir skattelette på innskuddene.

Det er imidlertid slik at boligprisene er helt annerledes i dag enn før. Vi har alle hørt historien om foreldre eller besteforeldre som satt med lån til 15-20 % rente. Det var tøffe tider! Det er klart det blir stram økonomi med en slik rente, men samtidig så kostet boligene mye mindre enn de gjør i dag. Siden boligene også koster mer og kravene til egenkapital er 15 %, kan beløpet bli høyere enn mange har råd til. BSU har også en øvre grense for hvor mye som kan stå inne på kontoen.

Høye egenkapitalkrav

Det er satt fast sats på 15 % egenkapitalkrav hos bankene når du kjøper bolig. Dette kan fravikes med et topplån hos noen banker til litt høyere rente. Men, bankene har bare en gitt prosent av lånene de gir ut, som de kan tilføye topplån på. Derfor må mange se til spart BSU, midler fra foreldre eller kausjonist, og i mange tilfeller forbrukslån for å dekke egenkapitalkravet. På en bolig i dag vil eksempelvis en leilighet til to millioner kroner ha et egenkapitalkrav på 300.000 kroner. Det er en betydelig sum for mange.

Unge mennesker som har gått skole og ikke hatt anledning til å spare så mye midler til bolig, sitter i saksa når egenkapitalkravet skal dekkes. Mange er i faste, godt betalte jobber og har god betalingsevne. Allikevel møter de veggen når bankene krever at du har 15 % av kjøpesummen tilgjengelig. Ikke alle har godt bemidlede foreldre, som kan bistå med egenkapital eller kausjon. Da kan forbrukslån være et alternativ for de som trenger å få egenkapitalkravet sitt dekket. De fleste som ønsker å kjøpe hus eller leilighet, har fast jobb og inntekt.

Størrelse på forbrukslånet

Størrelsen på forbrukslånet avhenger selvsagt av boligens verdi. Dersom du ikke har noe oppsparte midler selv, blir det enkelt regnet 150 000 per million kroner i boligverdi, som må finansieres. Da vil inntekten din avgjøre hvor stort forbrukslån du er i stand til å betjene. Bankene har god oversikt over gjeldsgrad, slik at de er behjelpelige i å evaluere din totale økonomiske belastning med et boliglån og eventuelt forbrukslån. Det er også viktig å lage et eget budsjett, for å få oversikt. Det er ingen som ønsker at boligdrømmen skal bli et økonomisk boligmareritt!

  • 15 % av boligens verdi er egenkapitalkrav satt av bankene
  • Inntekt avgjør størrelse på lånet, jo høyere inntekt jo større betalingsevne
  • God økonomisk oversikt er nøkkelen til å evaluere sin egen evne til betjening av lån
  • Bankene er behjelpelige med å finne beste løsning
  • Sett opp et budsjett, det er smarteste løsning for god oversikt.

Budsjettet du lager for deg selv, bør inneholde mange elementer for å få en detaljert oversikt. Hvilke lån har du fra før? Er telefonregningen stor? Det er mange faste og variable kostnader som du ikke nødvendigvis tenker over når du tenker hva du har råd til og ikke. Få en oversikt over disse, så vet du raskt hva du har mulighet til å betjene av et forbrukslån. Dersom du vet at du har drømmeboligen innen rekkevidde, men budsjettet ikke tillater en belastning i form av forbrukslån, kan du også se om det er kostnader du har i dag som du kan spare.

Forbrukslån som godt alternativ

Mange føler at forbrukslån er det som skal til, for å få drømmen realisert. Det du og alle andre må vurdere, er om kostnaden er verdt det. Noen ønsker å spekulere i boligpriser via kjøp og salg av bolig, for å tjene noen kroner. Kanskje er prospektet fullt av potensiale, eller at området boligen ligger i gir gode muligheter for prisvekst. Å innlemme forbrukslån i en slik investering, er da en kalkulert risiko. Det er ingen som kan spå morgendagen! Ei heller hvilke priser på bolig som kommer til å være gjeldende frem i tid.

Andre igjen ønsker å kjøpe for å bo. Det vil si at du investerer. Istedenfor å kalkulere med risiko, kalkulerer for hvilket forbruk du kan ha i livet der du har valgt å kjøpe bolig. Det er i denne kategorien de aller fleste er, og det er her drømmene om bolig ligger. Du må også se fremover, på hva du ønsker for fremtiden. Trenger boligen oppussing? Av og til ønsker du å investere i en sekundærbolig som for eksempel en hytte. Kanskje en leilighet som barna kan bo i når de vokser opp og skal gå på skole?

Betale boliglån eller forbrukslån først

Boliglån er den største delen av boligens verdi, men det er alltid en tommelfingerregel at du skal betale det lånet med den dyreste renten først. Selv om boligen har 85 % av sin verdi bundet opp i boliglånet, er som regel renten lav. Det gjør at det over tid vil være billigere å binde den største delen av sine låneinnbetalinger, på forbrukslånet. Et veldig vanlig alternativ mange kommer frem til i dialog med bankene, er en avdragsfrihet på boliglånet. Da er det slik at du bare betaler renter. Som regel er denne tiden der du har avdragsfrihet, satt til 10 år.

Nedbetaling på 10 år

Dersom du har en avdragsfrihet på 10 år på boliglånet, frigjør dette midler til å kunne betale mer ned på forbrukslånet. Du må allikevel være oppmerksom på at etter 10 år, går låneinnbetalingene opp på boliglånet, og forbrukslånet bør derfor være nedbetalt. Dette er for å unngå stor belastning på økonomien. Det er imidlertid ingenting som tilsier at du ikke kan nedbetale forbrukslånet raskere dersom du har råd til det. Dermed kommer du i gang med nedbetalingen av boliglånet raskere. Dersom det er noen andre ting du ønsker å ha bedre økonomi til, så har du anledning til det.

  • Avdragsfrihet på boliglån for frigjøring av midler
  • Forbrukslånet har fleksibel innbetaling slik at du kan betale raskere

Er forbrukslån til bolig noe for meg?

Enten du er boligspekulant, eller bare har drøm om å få bo i boligen du ønsker deg, er det alltid en kalkulering av kostnad som må gjøres. Det er ofte lurt å sette seg godt inn i hvilke banker som tilbyr den beste løsningen for deg. Det kan du gjøre ved å ta direkte kontakt med bankene. Du kan også benytte deg av låneportaler på nett, der du kan sammenligne og få tilbud fra flere banker på rente, størrelse på lånet og nedbetalingstid. Husk at rente ikke bare er rente! Sjekk gebyrene bankene opererer med, slik at du får riktig effektiv rente!